Speech uit 2004, nu in Nederland bruikbaar!

Curaçao bezoek Santha Martha

Curaçao bezoek Santha Martha 2004

Speech ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport “Gehandicaptenbeleid gaat iedereen aan”, 30 november 2004

In Nederland kun je als burger met een chronische ziekte of handicap actief worden in een belangenorganisatie. Samen bereik je meer, of hoop je veel te bereiken. Het is hard nodig dat mensen zich organiseren, want Nederland is nog steeds een ontoegankelijk land, waar burgers met een handicap of chronische ziekte gemiddeld minder mee kunnen doen dan andere burgers.

Het Instituut voor Revalidatievraagstukken (IRV) heeft onderzoek gedaan naar de situatie van gehandicapten en chronisch zieken op de Nederlandse Antillen. Het Nationaal Revalidatie Fonds (NRF) zorgde voor de benodigde gelden. De resultaten van dit onderzoek bieden wij vandaag aan u – leden van de kamercommissie voor Nederlandse Antillen en Arubaanse Zaken aan. De Antillen: een gewoon stukje Nederland, maar wel wat ver weg. Het verbaast mij helemaal niet dat Antilliaanse gehandicapten en chronisch zieken ook achterblijven bij anderen als het gaat om participatie. Hun positie ten opzichte van niet-gehandicapte of chronisch zieke medeburgers is beroerder dan die van in Nederland wonende mensen met makke.

Vooral hun deelname aan de arbeidsmarkt is weinig florissant te noemen. Het onderzoeksrapport geeft veel inzicht in cijfers, mogelijke oorzaken en omvang van de ongelijkheid. Dergelijke zaken zijn immers meetbaar. Achter alle cijfers en grafieken schuilen honderden mensenlevens. Om precies te zijn de levens van Nederlandse burgers, die wonen op de Antillen en Aruba.

Mensen die duidelijk in het nadeel zijn ten opzichte van andere Antilliaanse ingezetenen. Maar ook: mensen met talenten, wilskracht en vernieuwende ideeën. Die positieve krachten kunnen ook op de Antillen bijdragen aan belangrijke verbeteringen en uiteindelijk emancipatie van mensen met chronische ziekten en handicaps. Er is een initiatief voor een Antilliaanse collega-organisatie van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad. Verbreding en versterking juist vanuit de Antilliaanse burgers met handicaps en chronische ziekte is nodig. Inzet van de mensen zelf is een belangrijke voorwaarde voor een effectieve beïnvloeding van beleid.
Zodat ook in dat deel van Nederland straks vorm gegeven wordt aan gelijke behandeling, gelijkberechtiging, empowerment, goede beeldvorming en niet te vergeten een in alle opzichten toegankelijke samenleving. U, als leden van de Kamercommissie voor Antilliaanse en Arubaanse Zaken kunt daar een voorname bijdrage aan leveren. Ondersteun en stimuleer het werk van de Antilliaanse collega-organisatie van de CG-Raad! Verdiep u eens in de Wet Gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken, zoals we die in Nederland op een aantal aandachtsterreinen al hanteren. En blaas de werkingssfeer van die wet ook leven in leven op die eilandengroep die ook deel uitmaakt van Nederland. Daar is beleid voor nodig en geld. Zet de Antilliaanse burger met een handicap of chronische ziekte eens op de politieke agenda. Niet in het vergeethoekje, maar in de rubriek: ‘met spoed behandelen’. Die spoed is geboden, zo blijkt uit het onderzoek. Vooral op de aandachtsterreinen arbeid en zorg. Dus presenteert u eens wat concrete voorstellen; bijvoorbeeld door het uitvoeren van pilots met gelijke behandeling van chronisch zieke en gehandicapte Antillianen op de arbeidsmarkt. Investeert u als vertegenwoordigers van de verantwoordelijke Nederlandse overheid wat gelden in verbeteringen en professionalisering van de zorg. Betere zorg en voorzieningen vormen de voorwaarden voor maatschappelijke functioneren, meedoen in alle geledingen van de Antilliaanse samenleving. Kortom: investeert u in de toekomst van een niet onaanzienlijke groep overzeese medelanders, niet alleen voor hen maar vooral met hen.

Jan Troost

Voorzitter Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

(Geplaatst: 30 november 2004)

jan en tine in de amigo

Een gedachte over “Speech uit 2004, nu in Nederland bruikbaar!

Laat hier je reactie achter:

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.