Maandelijks archief: juni 2014

Lobby belasting op benen voorlopig gestaakt! Geen eigen bijdrage op rolstoel!

In mijn vorige blog heb ik gemeld dat we zouden starten met onze politieke lobby om belasting op benen te gaan heffen.

foto van Rijn in eerste kamer

Overleg Staatssecretaris Martin van Rijn met Terug naar de bossen in Eerste kamer 27 mei 2014 (foto Charlie loos)

Dit had alles te maken met het besluit van de Tweede Kamer om een eigen bijdrage te gaan vragen op rolstoelen en voorzieningen voor kinderen/jongeren tot 18 jaar , waar vaak meerdere hulpmiddelen nodig zijn.

Wat er gebeurd is zijn we aan het uitzoeken, maar er is iets gewijzigd inde WMO want in de memorie van antwoord 13 juni 2014 http://t.co/F9T3aTSmMj n.a.v. vragen van  Eerste Kamerlid Tineke Slagter SP staat:

“De gemeenteraad is vrij om bij verordening te bepalen dat voor een maatwerkvoorziening, al dan niet in de vorm van een persoongebonden budget, een eigen bijdrage verschuldigd is en dat deze eigen bijdrage afhankelijk is van het inkomen en het vermogen. Overigens geldt dat voor rolstoelen geen bijdrage is verschuldigd. Er is ook geen bijdrage verschuldigd voor hulpmiddelen voor cliënten die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt .”

Of de dreiging van Terug naar de bossen hier iets mee te maken heeft?

Misschien  was het wel stille diplomatie van landelijke  organisaties  zoals, Ieder In en Per Saldo?

Of zou het Kabinet zich realiseren dat onze dreiging om belasting op benen te heffen, heel lopend Nederland in beweging zou brengen om het Torentje te  bestormen!

Hoe dan ook , Terug naar de bossen gaat 7 en 8 juli weer naar de Eerste Kamer om Staatssecretaris Martin van Rijn weer te ontmoeten en zijn antwoorden aan de Eerste Kamer te horen. De WMO gaat in 2015 nog voor voldoende onrust zorgen in de Gemeenten van Nederland.

 

 

Seks in de Tweede Kamer!

Afgelopen week stond er in het Parool een artikel over Tika , ze is seksueel hulpverlener voor mensen met een handicap. Ze gaf aan dat het soms betaald werd uit het potje van PGB  Persoons Gebonden Budget.

foto handjes op de rug

Handjes op de rug!

VVD reageert!

Meteen reageerde Tweede Kamerlid Bas van ’t Woud van de VVD op het artikel: Seks niet van belastinggeld betalen.! Natuurlijk gaat de VVD vragen stellen over dit misbruik aan Staatssecretaris van Rijn. Hij heeft gelijk, het mag niet betaald worden uit het PGB dat is de afspraak. Nu kunnen Kamerleden niet overal verstand van hebben, maar de groep waar Tika het over heeft kan zelf seksueel niet aan zijn/haar trekken komen. Gewoon omdat er  mensen zijn die  lichamelijk niet in staat is om zich zelf te masturberen en vaak ook geen relatie hebben. In de jaren zeventig , waren wij jongeren van mening dat de verpleging/verzorging mensen hier mee konden helpen. Voor hen die dit niet zelf zonder hulp konden. Seks hoort bij de primaire levensbehoefte! Soms werd het anders opgelost, met een koude washand! Ik blijf het vreemd vinden dat als je zelf niet meer zelfstandig kunt eten, naar bed kunt gaan, of jezelf wassen je hier wel hulp bij krijgt! Dus waarom niet bij seksualiteit? De reden om het uit de zorg te halen is seksueel misbruik en de niet gelijkwaardige relatie tussen hulpverlener en hulpvrager. Hier is zeker wat voor te zeggen! Nu is het inmiddels een strafbare handeling om mensen te helpen met bevrediging. Natuurlijk is het PGB nodig voor echte zorg! Sommige Gemeenten hebben het opgelost door het te bekostigen uit de bijzondere bijstand. Maar als hier antwoorden op komen van de Staatssecretaris ga ik er vanuit dat er een hoorzitting komt. Ik kom met plezier uitleggen met een aantal echte deskundigen wat seksualiteit is en wat het voor mensen kan betekenen. Want de hulpverlening van de  Sar (Stichting Alternatieve Relatiebemiddeling ) en ook andere  organisaties zijn er niet voor niets en als er onderzoek gedaan wordt  moet dit eindelijk maar eens bespreekbaar gemaakt worden! Kan overigens ook kosten besparen, zoals medicijnen en psychologische hulp.  Het kan toch niet zo zijn dat alleen de rijke mensen met een handicap nog gebruik kunnen maken van de seksuele hulpverlening? We kunnen het natuurlijk ook in het kader van decentralisatie van de WMO  en Participatiewet aan de keukentafel bespreken.

Handjes op de rug!

Aan de Kamerleden geef ik nog even mee , drie maanden de handen op de rug gebonden als experiment. Het is maar de vraag of je alle spanning van dit moment wel aan kunt!

Belasting op gebruik benen!

Het gebeurd niet zo vaak , maar nu is de maat vol Kabinet Rutte heeft bedacht dat rolstoelgebruikers ook wel een eigen bijdrage kunnen betalen voor hun hulpmiddel.

Recht op rolstoel ook voor Presidenten en Koningen.

Recht op rolstoel ook voor Presidenten en Koningen.

Ook vorige Kabinetten hebben dit al eens willen uitvoeren. Maar gelukkig realiseerden zij zich toen dat een rolstoel nooit algemeen gebruikelijk is.

PvdA

Het is een hulpmiddel om het lopen te kunnen compenseren. Het is geen vervoersmiddel zoals een auto, fiets, scootmobiel en scooter. Zelfs de belastingdienst is zich hier van bewust want op een rolstoel hand bewogen of electrische betaal je maar 6 % belasting en geen 21 %. Kort geleden heb ik hier nog over gesproken met Otwin van Dijk , Kamerlid PvdA, via een SMS liet hij me weten dat het in het kader van de decentralisatie een keuze is van Gemeenten om een eigen bijdrage te vragen. Die staat het dichts bij de Burger.

100% eigen bijdrage

Inmiddels bereiken mij allerlei berichten uit verschillende steden dat veel Gemeenten deze eigen bijdrage willen invoeren. Het kan zelfs zo zijn dat de eigen bijdrage zo hoog is dat je 100 % zelf moet betalen. Nu maar hopen dat ze hier op terug komen voor dat de Wet naar de Eerste Kamer gaat.

 

Belasting op benen

Zo niet , dan ga ik mijn politieke lobby starten voor belasting op benen. Ook die van Ministers en Staatssecretarissen!

Heb de handdoek in de ring gegooid!

Na 42 jaar vind ik het welletjes, ik gooi de handdoek in de ring. Ik ben boos, gefrustreerd en zie er geen heil meer in. De mooiste jaren van mijn leven ben ik bezig geweest met belangenbehartiging van mensen met een handicap. Sommigen noemen me een lastig klein mannetje met een snor (die snor heb ik overigens niet meer).

foto rechten nu

Oud Kamerlid VVD Wim Pastoors waar mee ik als voorzitter CG Raad samen heb geknokt voor de Wet gelijke Behandeling 2001.

Anderen vinden me een Don Quichotte die tegen molens vecht. Al vanaf mijn 14 de ben ik lid van de Aparticipatie beweging van mensen met een handicap. Wij woonden in de apartheidssamenleving van een internaat met een hek er om heen, afgezonderd van de samenleving. Wij wilden rechten zoals omschreven in de VN rechten van de gehandicapte mens uit 1976. Niet over ons, niet zonder ons! Integreren midden in de samenleving. Veel leden van de aparticipatiebeweging zijn in de belangenbehartiging terecht gekomen en zitten inmiddels in de WW of erger  nog in de bijstand. De laatste slag in de Eerste Kamer moet nog komen voor de participatie wet, de WMO en de langdurige zorg.

foto van Rijn in eerste kamer

Overleg Staatssecretaris Martin van Rijn met terug naar de bossen in Eerste kamer 27 mei 2014

Ik verlang weer naar de Zusters van de Congregatie Dochters van Maria en Joseph die ons in de bossen verzorgden. Naar de groepsleiding en staf die er voor zorgden dat alle activiteiten zoals fotografie, Soos en pony kar rijden op het terrein plaatsvonden. Alles wat toen bevochten is , is binnen 2 Kabinetten Rutte afgebroken. Op LinkedIn enthousiaste discussies van allerlei mensen die wel brood zien in de decentralisatie. De mensen waar het over gaat worden alleen nog maar aangesproken als kwetsbare mensen. Gehandicapten moeten weer terug in hun hok , ook dat is duidelijk. Ik ga rustig wachten op de medewerker van het wijkteam die met mij aan de keukentafel gaat zitten om samen met mij en mijn “mantelzorger” mijn participatiebehoefte te onderzoeken. In de krant stond : “Oud Voorzitter CG-Raad en woordvoerder Terug naar de Bossen gooit handdoek in ring”! De ingezonden reacties logen er niet om. Eindelijk van hem zijn we af. Sommige politieke partijen hingen de vlag uit en bij VWS en SZW werden de ambtenaren getrakteerd om het te vieren.

Toen schrok ik met een schok wakker, badend in het zweet, gelukkig het was maar een nachtmerrie.