Werk boven inkomen!?

Wat een kletsverhaal, de beleidsmakers en politici geloven er nog steeds in!Mark Rutte

Ontslaan en daarna aannemen voor minder dan de helft!

Op dit moment worden medewerkers in de thuiszorg, in zorginstellingen  en bij belangenorganisaties  ontslagen. In de jaren tachtig gebeurde precies hetzelfde . Ook toen nam de werkeloosheid in Nederland snel toe. Meer dan 600.000 werklozen . In die tijd werkte ik bij de Werkgroep integratie Gehandicapten in Nijmegen. Drie medewerkers werkten er destijds in WSW  verband (Wet Sociale Werkvoorziening ), voor de rest werkten er alleen vrijwilligers en stagiaires. Onder dreiging van overheidsingrijpen in de lonen sloten werkgevers en werknemers in 1982 het befaamde Akkoord van Wassenaar. Wim Kok indertijd Voorzitter van de FNV later Minister President ( PvdA) ) karakteriseerde het akkoord als ‘een keuze van verantwoordelijke mensen voor een eigen rol in het geheel, in plaats van te zeer afhankelijk te zijn van keuzes die de overheid oplegt’.  Zijn argument als vakbondsvoorzitter: “Als je dan een loonmaatregel ziet aankomen waardoor de regering het overneemt en je als vakbeweging met lege handen staat, is het beter zelf verantwoordelijkheid te nemen”.  Minister president Ruud Lubbers (CDA) meende achteraf dat zijn dreigement om in te grijpen in de lonen ‘op z’n zachtst gezegd een handje geholpen heeft om dat akkoord van Wassenaar te krijgen’. Loonvorming moest weer primair een taak van de sociale partners worden.

Nijmegen ( Havana aan de Waal).

In Nijmegen pleitten we toen al voor een basis inkomen samen met Unitas (werklozen centrum) andere maatschappelijke organisaties en politieke partijen als PPS, PSP en D66. Al snel bleek toen dat de Gemeente Nijmegen 300 gulden moest betalen als bijdrage aan de WSW voor onze WSW medewerkers bij de WIG.  Snel bleek dat het goedkoper was voor de Gemeente om mensen aan te nemen via de  WVM (Werk Verruimende Maatregel).  Bijstand plus een paar guldens meer. De PvdA onder leiding van Premier Kok formuleerde het later als volgt: Iedereen heeft recht op werk! Het is van het grootste belang zoveel mogelijk mensen door middel van arbeid mee te laten doen aan de samenleving, hun talenten en zelfrespect te ontwikkelen en economische zelfstandigheid te realiseren. De Partij van de Arbeid staat voor werk boven inkomen: dat is goed voor mensen zelf én voor de samenleving. Het is sterk én sociaal.  Het lijkt  er op dat dit Kabinet vergeten is dat de huur of hypotheek, eten, kleding, zorgkosten , gas en elektra wel betaald moeten worden! Zonder financiële mogelijkheden geen economische groei. Als mensen met een handicap geen economische factor van betekenis meer zijn kunnen we het wel schudden. Tot nu toe hebben veel Nederlanders door het werk in o.a zorg , vervoer, onderwijs, vakantie, wonen etc er een goede baan en inkomen aan gehad!

Staatssecretaris Klijnsma

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) gaat nog verder met haar participatie wet. Niet alleen de mensen uit de WSW maar ook uit de activiteitencentra moeten aan het werk. Mensen in de bijstand worden verplicht om vrijwilligerswerk ( d.w.s. vrijwillig verricht, onbetaald werk) verplicht te gaan doen.  Op de Antillen noemen we dat te werk gestelden. Betere benaming want vrijwilligerswerk is een zelf gekozen werk. Niets op tegen, maar dan wel loon naar werken.

Ben benieuwd hoe de politiek reageert als we ze laten werken met behoud van bijstandsuitkering als Raadslid, Wethouder, Kamerlid en Minister President.

Over Jan Troost

Ik ben al 41 jaar betrokken bij de emancipatiebeweging van mensen met een handicap. Ik geloof in het leven, en dat humor een belangrijk wapen is om uiteindelijk iedereen zijn weg te laten vinden in onze samenleving. Creativiteit en vernieuwing zijn mijn credo, soms met een kritisch ondertoon, maar altijd met open vizier en gebruik makend van ieders kwaliteiten.

6 gedachten over “Werk boven inkomen!?

 1. Volledig mee eens. Veel onzekerheid bij degenen die nu nog werk hebben of ze het behouden. Dit zal zonder meer zijn weerslag hebben in de wijze van omgaan met cliënten. Het blijft voor mij ook een vraag hoe het mogelijk is dat vrijwilligers kwalitatief hetzelfde kunnen presteren als professionals. Het wordt nog zuurder als je eerder ontslagen wordt en later weer mag terugkomen als vrijwilliger. Het is voor mij duidelijk dat de regering en de politiek ordinair bezuinigt en er allerlei sausjes over heen gooien om het te verkopen.

 2. Eerst maar eens afwachten of het bedrijfsleven zit te wachten op al die mensen die extra begeleiding nodig hebben. Zou het kabinet zich wel eens zwaar op kunnen verkijken.

 3. Bovenstaande is naar mijn mening een eenzijdige benadering van een complex vraagstuk, we leven in een zich zeer snel ontwikkelende maatschappij waarbij er sprake is van zeer sterke invloeden van buitenaf.
  Deze invloeden zijn wezenlijk bepalend voor ons doen en laten, zowel op macro- en ook op microniveau.
  Dat wil niet zeggen dat je dit maar voetstoots moeten accepteren, je er tegen verzetten is niet makkelijk, alleen maar nee, daar kom je niet verder mee.
  Dus alternatieven verzinnen is een vereiste, dat betekent voor mij op lokaal niveau een bijdrage te leveren die er toe doet.
  Streven naar een energie-neutrale gemeenschap bijvoorbeeld, daarbij gebruikmakend van methoden en middelen, die elders zijn bedacht, maar wel inzetbaar zijn op lokaal niveau, gebruik makend van in de samenleving geldende krachten en machten.
  Dit vereist een heel andere insteek dan de bekende benadering de samenleving in te richten van boven naar beneden maar veel meer dan tot nu toe gebruik te maken van de in de samenleving aanwezige kennis, kracht en macht.
  Niets doen en elke verandering terzijde schuiven, met als argument het gaat niet zoals ik vind of wil is in mijn optiek niet aan de orde en werkt contra productief en is een kolfje naar de hand van de regenten.

 4. Het valt misschien mee. De quotum-regeling helpt een beetje want binnen de overheid en de de aan de overheid gerelateerde organisaties werken in 2012: 109098 FTE in Rijksoverheidsdienst. (Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidspersoneel/documenten-en-publicaties/jaarverslagen/2013/05/13/jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2012.html)
  Exclusief de ministeries van Defensie en de zelfstandige bestuursorganen. Het maakt altijd deel uit van Rijk, gemeente, provincie of waterschap. Voorbeelden van bestuursorganen zijn de minister, het college van burgemeester en wethouders en het college van gedeputeerde staten.Of een ZBO. ZBO’s zijn de Kamers van Koophandel, SVB en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). DUS! Tel daar nog eens een 40.000 fte’s bij op en je komt op een totaal van bijna 150.000 FTE’s. Dan pak je daar 5% van en je praat al over 7500 fte’s voor mensen met een beperking die in loondienst gaan komen van de overheid. Want…….Noblesse Oblige. Toch Jetta?

  1. Jacques Wagtmans dank voor je geruststellende reactie. Maar maak me zorgen dat er inmiddels ook bij de overheid veel mensen worden ontslagen. Jetta telt vast niet mee voor het Quotum want zij heeft een tandem met chauffeur en daar door heeft ze geen handicap meer.

Laat hier je reactie achter:

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.