Gastblog Inez van der Ham: Minister Schippers krijgt dankzij PvdA Tweede Kamerfractie haar zin!

Zaterdag 13 februari is motie 34 “PGB in zorgverzekeringswet” met ruime meerderheid aangenomen op het landelijke PvdA-congres. Ondanks deze duidelijke uitspraak van de achterban is de motie helaas niet uitgevoerd door de Tweede Kamerfractie bij de stemming 16 februari.

Terug naar de bossen Charlie Loos met Diederik Samsom PvdA

Terug naar de bossen Charlie Loos in gesprek met Diederik Samsom PvdA 

Oproep

De motie benoemt dat er in de wet duidelijke, gelijkwaardige regels komen waar alle zorgverzekeraars zich aan moeten houden, zodat iedereen op dezelfde manier een PGB in de zorgverzekeringswet kan aanvragen. (verwijzing naar vorige blog). Dit blog is een oproep aan de Tweede Kamer, en zeker aan de PvdA fractie, om burgers te beschermen tegen de zorgverzekeraars, in de toegang tot het PGB, maar ook om keuzevrijheid voor iedereen in de zorg te bewaken.

Genegeerd

Jammer genoeg heeft de Tweede Kamer-fractie de stem van de PvdA achterban genegeerd, en dat is een grote gemiste kans. Zonder de PvdA-fractie was er geen doorbraak meer mogelijk in de kamer. De PvdA fractie wilde niet meer voor hun eigen amendement stemmen, maar wilde of moest, instemmen met het VVD-amendement.

De commotie in de media over de ICT van de SVB, toevallig rond de stemming, doet lijken alsof PGB in de zorgverzekeringswet niet zo belangrijk is. Echter, drie artikelen bevestigen deze week, dat zonder duidelijke regels voor zorgverzekeraars, de keuzevrijheid van mensen steeds verder onder druk komt te staan.

1.Zorgverzekeraar CZ blijkt wijkverpleegkundigen te passeren, en op eigen houtje partijen in te schakelen om te bekijken, of iemand wijkverpleging/PGB nodig heeft.

http://www.zorgvisie.nl/Personeel/Nieuws/2016/2/CZ-passeert-wijkverpleegkundigen-met-nieuw-pgb-beleid-Zorgverzekeringswet/

Een citaat:

“Wijkverpleegkunde Yolande van den Brink is verbijsterd over de nieuwe koers van CZ. ‘Ik ben verbaasd en nog vele zelfstandige wijkverpleegkundigen met mij. Het is namelijk de wijkverpleegkundige die de regie heeft in de zorg, niet de verzekeraar. CZ haalt alle regie bij de wijkverpleegkundige weg en dat mag helemaal niet.”

zuster gerda(tom)

Met dank aan Cabaret de Gemeentereiniging voor de foto.

Kortom, de zorgverzekeraar lapt de regels aan zijn laars en gaat zijn eigen gang. Volgens eigen zeggen, omdat er onvoldoende wijkverpleegkundigen getraind waren, maar dat probleem zou inmiddels toch opgelost moeten zijn?

Ik dacht terug aan de campagne van staatssecretaris Martin van Rijn. Straks is er alleen nog een stopwatch over, en geen wijkverpleegkundige, als het aan de zorgverzekeraars ligt?

2.Zuivere restitutiepolissen zijn zeldzaam geworden.

http://www.skipr.nl/actueel/id25562-zuivere-restitutie-wordt-zeldzaam-onder-zorgverzekeraars.html

Uit onderzoek van de NZa blijkt, dat alleen ONVZ zuivere restitutiepolissen biedt. Bij de andere is er geen helder onderscheid meer, tussen natura en restitutie. De verzekerde denkt, met een resitutiepolis vrij te kunnen kiezen omdat alle zorg vergoed wordt, maar dat is lang niet altijd het geval. Daarom zijn het eigenlijk NEP-restitutiepolissen. Minister Schippers verwijst naar de NZa, en de NZa stelt dat het geen probleem zou zijn. Er gebeurt dus niets. De schrijver vindt, dat het voor iedereen duidelijk moet worden, welke polis werkelijk een restitutie, natura, of budgetpolis is. Ik vind daarnaast dat een budgetpolis sowieso een slecht soort armen-polis is, die zo snel mogelijk verboden moet worden. Daar lijken gelukkig steeds meer mensen achter te staan.

Er is een interessant verband met het vorige artikel: CZ meldt dat zij 65 a 75 procent vergoedt aan PGB-zorgverleners, die geen contract hebben met CZ. Dat maakt dat een PGB-houder dus een gecontracteerde aanbieder moet nemen, tenzij je een heel ruime beurs hebt. Of een zorgverlener die onder de prijs wil werken voor de budgethouder. Waarna vervolgens de tarieven weer kunnen worden bijgesteld..

3. Zorgverzekeraars hebben een monopolie

http://www.volkskrant.nl/economie/-onvoldoende-concurrentie-zorgverzekeraars~a4246464/

zegt de Autoriteit Markt en Consument in de Volkskrant na een recent onderzoek, maar ze bedoelen eigenlijk, dat er geen “markt” is om uit te kiezen voor burger. Er zijn nauwelijks aanbieders (4 grote!), en mensen zien door de bomen het bos niet meer zien met zoveel verschillende polissen. Eigenlijk weinig nieuws. Maar waarom gebeurt er niets tegen?

Conclusie:

De keuzevrijheid van patiënten, om zelf hun zorgverlener, zorgverzekeraar of polis-type te kiezen, neemt af. Mensen hebben dit niet in de gaten omdat het systeem zo ingewikkeld is gemaakt. Bovendien wordt de wetgeving erover in een rookgordijn gehuld. Zolang de zorgverzekeraar geen andere, duidelijke rol in ons zorgstelsel krijgt, blijft er geen keuze voor burgers. De conclusie is, dat de PvdA Tweede Kamerfractie ernaast zit, door het signaal van de achterban te negeren.

De oproep in mijn vorige blog aan minister Schippers en staatssecretaris van Rijn “Doe er iets aan!” is aan dovenmansoren gericht.

Minister Schippers

Minister Schippers beloofde op andere manieren haar zin door te zetten nadat haar artikel 13 wet sneuvelde in de eerste kamer, tijdens de “kerstcrisis”.

http://www.volkskrant.nl/binnenland/-misbuik-van-algemene-maatregel-van-bestuur~a3814979/

In dit nieuwe artikel 13, was ook het verankeren van PGB in de zorgverzekeringswet opgenomen.

Het konijn uit de hoge hoed

Het konijn uit de hoge hoed

Ze is hard op weg, om op een ondemocratische manier, haar zin te krijgen.

Inez van der Ham, schrijft op persoonlijke titel @ivderham

 

Over Jan Troost

Ik ben al 41 jaar betrokken bij de emancipatiebeweging van mensen met een handicap. Ik geloof in het leven, en dat humor een belangrijk wapen is om uiteindelijk iedereen zijn weg te laten vinden in onze samenleving. Creativiteit en vernieuwing zijn mijn credo, soms met een kritisch ondertoon, maar altijd met open vizier en gebruik makend van ieders kwaliteiten.

Een gedachte over “Gastblog Inez van der Ham: Minister Schippers krijgt dankzij PvdA Tweede Kamerfractie haar zin!

Laat hier je reactie achter:

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.