Gastcolumn Broeder Tuck, uit de Eerste Kamer!

Afschaffing financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten.
Column Broeder Tuck, 27-05-2014.

Waar spreekt men over:

Afschaffing financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten.
Dit voorstel strekt tot de afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, van de compensatie voor het verplicht eigen risico, van de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten, van de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging grondslag tegemoetkoming arbeidsongeschikten. .

foto broeder tuck

Broeder Tuck heeft de reddingsband vast meegenomen.

Waar spreekt men niet over:

Hoewel het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking nog niet is geratificeerd (Bekrachtigd door regering en parlement) brengt ook de ondertekening verplichtingen mee voor de Staat.

Dit is neergelegd in artikel 18 van het Weens verdragenverdrag.
Ondertekenen van een verdrag houdt in dat een Staat verplicht is, tot de ratificatie , geen handelingen te verrichten welke in strijd zijn met het doel en de strekking van een verdrag.
De Nederlandse Staat is daarom reeds nu verplicht om de verplichtingen zoals deze voortvloeien uit het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking mee te wegen in nieuw aan te nemen wet- en regelgeving en beleid .
De afschaffing van bovengenoemde financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten betekent een verslechtering van de ondersteuning aan deze mensen.
Nederland heeft al door de ondertekening van het VN verdrag de verplichting om de bestaande situatie niet, zonder zwaarwegende redenen, aan te tasten.
In de bestaande situatie zijn de voorzieningen een verzekerd recht.
In de nieuwe situatie, als de Eerste Kamer a.s. dinsdag instemt met de afschaffing van bovengenoemde regelingen,wordt de inkomensondersteuning overgeheveld naar gemeenten. via Wmo-voorzieningen of via (individuele bijzondere bijstand).
Huidige rechthebbenden komen niet automatisch in aanmerking voor ondersteuning.
Dat kan ook niet want gemeenten krijgen ongeveer de helft. van het budget dat nu beschikbaar is.

Dit betekent een enorme verslechtering.
Dus in strijd met het doel en de strekking van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Waarover spreekt Broeder Tuck :

Hoe je het ook wendt of keert, de mensen met een beperking gaan erop achteruit.
Volgens het Nibud wel 10%. De afschaffing van fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten gaat waarschijnlijk niet door. Afhankelijk van de hoofdelijk stemming in de Eerste Kamer, de rest wel. Dit is de zoveelste stapeling van maatregelen die we over ons heen krijgen. Het wordt tijd dat de regering het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking serieus neemt.
Op dit punt was de hoop van Broeder Tuck gevestigd op de wijze senatoren van de Eerste Kamer. Zij toetsen wetten en regels toch aan de grondwet en internationale verdragen.
Waarom merkt Broeder Tuck daar dan zo weinig van?

Zo blind kan Broeder Tuck toch niet zijn.
Met vriendelijke en strijdbare groeten,

Broeder Tuck, 27-05-2014.

Over Jan Troost

Ik ben al 41 jaar betrokken bij de emancipatiebeweging van mensen met een handicap. Ik geloof in het leven, en dat humor een belangrijk wapen is om uiteindelijk iedereen zijn weg te laten vinden in onze samenleving. Creativiteit en vernieuwing zijn mijn credo, soms met een kritisch ondertoon, maar altijd met open vizier en gebruik makend van ieders kwaliteiten.

Een gedachte over “Gastcolumn Broeder Tuck, uit de Eerste Kamer!

  1. Ik las laatst op internet dat in de tweede wereldoorlog gehandicapten en chronisch zieken door de doktoren van hitler werden gestereliseerd of vermoord werden vanwege de de onvolmaaktheid maar ook omdat het financiël een zware druk was op het land. Ik geloof dat we er hier nu ook niet ver vandaan zitten. Ook nu zijn wij een zware financiële druk maar omdat ze het nog niet kunnen maken vermoorden ze ons nog niet. Dat laten ze aan de gehandicapten en chronisch zieken zelf over. Of we worden zo zwaar gepakt dat we geen eten meer kunnen kopen dan gaan we vanzelf wel. Broeder Tuck dus zo blind ben je niet. Kunnen we geen aanklacht indienen bij de rechten van de mens?

Laat hier je reactie achter:

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.