Help!

Onze roep om hulp leidde  tot Kamervragen, nu ook de antwoorden van de Staatssecretaris van Rijn op 17 augustus 2015!

jeske profielfoto

Jeske mijn dochter

Ik vraag niet heel snel om hulp, geeft toe heb al vaak anderen mogen adviseren en op weg helpen. Maar nu ging bij mij even het licht uit.

Op verzoek van Jeske onze dochter help ik haar in het begin met haar PGB zodat ze thuis kan blijven wonen. Tot de (reeds verwachte) problemen met zorgkantoor en SVB zijn opgelost! Dat kan ze dadelijk prima zelf zoals je kunt zien in onderstaande opname Je zal het maar hebben,  van BNN. Helaas is haar situatie na deze opname erop achteruit gegaan.

http://www.npo.nl/je-zal-het-maar-hebben/06-01-2015/BNN_101373463

Revalidatie was dan ook noodzakelijk!

Na een lange zoektocht hebben we een uitstekende revalidatie/pijnarts gevonden in Adelante Hoensbroek. Inmiddels is ze begonnen met revalideren ver van huis maar met een menselijke benadering en begrip voor haar zeldzame aandoening Osteogenesis Imperfecta. Hoe lang het gaat duren was en is nog niet in te schatten!

Dacht even dat ik gek werd.

Tot mijn grote verbazing krijg ik nu een brief van het zorgkantoor dat het PGB stopt omdat ze niet meer thuis woont! Dat er geen PGB wordt uitbetaald omdat Jeske niet thuis is snap ik helemaal. Maar het verblijf in een revalidatiecentrum of ziekenhuis is echt iets anders dan ergens anders gaan wonen!

Jeske met haar hulphond in Adelante Hoensbroek

Jeske met haar hulphond in Adelante Hoensbroek

Over enige tijd komt ze gewoon weer thuis en gaat de zorg gewoon door want ook in Limburg kunnen ze geen wonderen verrichten.  Ik moet er niet aan denken dat ik de hele aanvraag van het PGB weer opnieuw moet opstarten.

SVB

Nog steeds ben ik bezig met de SVB die eerst bruto uitbetaalde over de maanden jan/febr/mrt en april. Na de eerste betaling deed ik het  verzoek om een opting-in contract.  (door SVB administratie, het zorgt ervoor dat de belasting meteen verrekend wordt). Om het met onmiddellijke ingang  te verrekenen met de volgende uitbetaling. Je raad het al , na vier maanden bruto kreeg mijn  vrouw geen verrekening maar nu ook nog netto uitbetaald. Dus dubbel en nog meer. Wat we dadelijk weer terug betalen!

19-3-13 031

Otwin van Dijk (Foto jan troost)

Dreig echt overspannen te raken van het gesodemieter met de SVB, het Zorgkantoor en ben inmiddels al een kapitaal kwijt aan aangetekende brieven en telefoonkosten! Uit pure wanhoop maar mijn frustratie op Twitter gezet. Dat heeft er toe geleid dat Kamerlid Otwin van Dijk PvdA onderstaande  Kamervragen heeft gesteld. Vandaag ben ik al gebeld door het Zorgkantoor!

Kamervragen ingediend door Otwin van Dijk.

1. Bent u op de hoogte van het feit dat een PGB verstrekt onder de Wet langdurige zorg              (Wlz) wordt stopgezet  wanneer een cliënt tijdelijk revalideert in een revalidatiekliniek           en de zorg vergoed wordt onder de Zorgverzekerings wet)?

 

2. Bent u op de hoogte van het feit dat er gevallen bekend zijn waarin het PGB wordt                   stopgezet omdat een cliënt tijdelijk ergens anders zou wonen i.p.v. revalideren? Bent u          het eens met de PvdA fractie dat tijdelijk revalideren in een revalidatiekliniek iets anders      is dan verhuizen naar een ander woonadres? Kunt u uw antwoord toelichten?

3. Bent u het eens met de PvdA fractie dat het veel extra administratieve last oplevert voor      cliënten om hun PGB te laten stopzetten tijdens revalidatie en daarna weer aan te                   moeten  vragen en dat dit onwenselijk is? Kunt u uw antwoord toelichten? Welke regels         en  wetgeving ligt hieraan ten grondslag?

4.  Bent u het eens met de PvdA fractie dat het mogelijk zou moeten zijn om het PGB                     tijdelijk op te schorten wanneer de zorg tijdens revalidatie op andere wijze                                  georganiseerd en gefinancierd wordt (en financiering via PGB tijdelijk niet nodig is),               maar dat het PGB niet volledig gestopt en opnieuw aangevraagd hoeft te worden?  Zo           ja,   hoe en wanneer gaat u dit mogelijk maken? Zo nee, kunt u uw antwoord nader                  toelichten?

Antwoord 1 t/m 4 van de Staatssecretaris

Ik ben niet bekend met situaties dat het pgb geheel opnieuw moet worden aangevraagd als er sprake is van tijdelijk verblijven. Hierin voorzien namelijk bepalingen in de Regeling langdurige zorg (Rlz), net als voorheen bepalingen in de pgb-regeling onder de Awbz.

Het komt om diverse redenen regelmatig voor dat een budgethouder moet gaan verblijven in een instelling. Conform artikel 5.20 Rlz wordt het pgb Wlz na twee maanden beëindigd als sprake is van opname in een instelling. Dit artikel is bedoeld voor situaties waarin het feitelijk gaat om permanent verblijf. De twee maanden is een redelijke termijn om de overgang naar het verblijf te regelen en zorgovereenkomsten met hulpverleners te ontbinden.

Het komt echter ook regelmatig voor dat sprake is van tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld vanwege revalidatie in een daarvoor bestemde kliniek. In die gevallen kan feitelijk sprake zijn van tijdelijke schorsing of opschorting van het pgb. Hervatting kan daardoor eenvoudig verlopen. Ik vind dat ook van groot belang.

Juridisch is dat als volgt geregeld. Verblijft de cliënt langer dan twee maanden in de revalidatiekliniek dan wordt het pgb conform artikel 5.20 stopgezet. Echter, artikel 5.7, eerste lid, onderdeel b, van de Rlz regelt dat het zorgkantoor een pgb verleent aan een verzekerde indien de subsidieperiode waarvoor het budget wordt aangevraagd aansluit op een periode waarin de verzekerde verbleef in een instelling als bedoeld in de Wlz, de Awbz of de Zvw en dit verblijf aansloot op een eerdere pgb-subsidieperiode. Om onnodige administratieve lasten te voorkomen stelt het tweede lid van artikel 5.7 vervolgens alle voorwaarden die normaal van toepassing zijn op een pgb-aanvraag buiten werking.

Wanneer in dergelijke situaties toch een volledig nieuwe aanvraag wordt verlangd, is er sprake van een misverstand dat ik in regulier overleg met zorgkantoren zonodig weg zal nemen.

Staatssecretaris Martin van Rijn

Ik ben blij met de antwoorden, want als belangenbehartiger vecht ik nog steeds voor de belangen van mensen uit onze achterban, kan ik toch niet laten. Want ook mensen met een PGB moeten wel eens langere tijd naar het ziekenhuis of revalidatiecentrum! Natuurlijk ga ik voor onze dochter door het vuur! Maar hoop binnenkort het PGB (WLZ)  weer door haar te laten doen. Maar dan wel, nadat de ellende met het PGB is opgelost!

Paula Boek, Helga Dulfer , Hans van der Knijf en Margit van Hoeve ook dank voor jullie steun! Zonder die steun was ik nu rijp voor de GGZ. 

 

 

Over Jan Troost

Ik ben al 41 jaar betrokken bij de emancipatiebeweging van mensen met een handicap. Ik geloof in het leven, en dat humor een belangrijk wapen is om uiteindelijk iedereen zijn weg te laten vinden in onze samenleving. Creativiteit en vernieuwing zijn mijn credo, soms met een kritisch ondertoon, maar altijd met open vizier en gebruik makend van ieders kwaliteiten.

8 gedachten over “Help!

 1. Twitter bewijst zich andermaal als belangenbehartigers-forum. Goed gebruik van gemaakt, Jan. Succes met het bestrijden van deze ellende, we leven mee.

 2. Hoensbroek??!! Mocht je eens een adres nodig hebben in de komende periode om wat te eten ofzo, of als ik iets voor Jeske kan doen, moet je het laten weten, hoor! Ik woon in Heerlen (Heerlerheide), dus ben praktisch haar buurvrouw nu!

  Sterkte,
  Bea

 3. Zelf ben ik in 2002 voor 5 maanden ik het ziekenhuis beland waarvan 4 maanden op de IC !
  In de voorschriften stond dat na 2 maanden de pgb zou stoppen en dat je dit moest melden…na 3 maanden was ik in staat om aan mijn vrouw te laten bellen met het zorgkantoor met uitleg dat ikzelf niet in staat was geweest op tijd te bellen gezien mijn gezondheidssituatie met de vraag ondanks dat ik bijna 1 maand te laat was vanwege deze bijzondere overmachtsituatie deze stop te starten in het begin van maand 4! Mijn vrouw kreeg de mondelinge toezegging dat ze rekening hielden met de situatie en dat e.e.a. Geregeld zou worden.
  Wat gebeurt ze stopten acuut mijn PGB en vorderden onmiddelijk €6000 terug van te laat gestopt salaris van mijn verzorgers. Hierop heb ik een bezwaarschrift ingediend omdat er immers door de medewerkster van het zorgkantoor toegezegd was om met clementie de zaak te regelen. Na de 5 de maand moest ik met ontslag een heeft het ziekenhuis een ciz indicatie gekregen voor opname in een verpleeghuis ter revalidatie met een ZZP 9 Omdat mijn vrouw ziekenverzorgende van de oude stempel was kozen wij ervoor om mij weer via een PGB thuis te houden voor verzorging / verpleging en de fysiotherapie via thuiszorg te ontvangen! Deze procedure verliep ook heel moeizaam maar is na veel papier en formulierwerk gelukt! Alleen had het zorgkantoor lag dwars en had mijn voorschotten stopgezet totdat ik de terugvordering van €6000 op haar rekening gestort was.Ik had echter al weer €20000 aan verzorging gehad en mijn zorgverleners kwamen langzaam aan in financiële problemen omdat de SVB de salarissen niet kon innen .Op mijn verzoek om dat geld in te houden van het geblokkeerde bedrag werd negatief geantwoord. Ik moest maar een lening afsluiten of zo wat in mijn situatie uiteindelijk niet lukte dus wat nu?
  Gelukkig heeft een goede vriendin mij de €6000 een week laten lenen en waarempel het geblokkeerde bedrag werd binnen 1 week gestort! Hiermee kon ik mijn mensen weer betalen en was het probleem opgelost.
  Als dank voor mijn bezwaarschriften wilde het zorgkantoor nog wat natrappen met een extra zwaar verantwoordingsonderzoek wat weer veel energie kostte (wat ik nauwelijks had) om alle formaliteiten te verrichten tbv het boekenonderzoek!
  Dus Jan het zal weer zo ingewikkeld worden dat je toch een optie op een GGZ plekkie moet vragen!
  Ps tijden de IC opname eiste het zorgkantoor ook nog dat ik de verantwoording van 2 de half jaar 2011 in moest leveren op straffe van stopzetting PGB bij te laat inleveren….Hierover gebeld over de situatie mar hier wilde het zorgkantoor absoluut geen rekening houden.
  Gevolg een fout gemaakt= deel terugbetalen budget 2011, bezwaarschrift gemaakt,opnieuw indienen en toen pas goed…..

  1. Weet niet of ik hier vrolijker van wordt. Maar zoal ik vermoede zijn wel niet de enigste met dit probleem. Dus oproep aan van Rijn los dit op.

 4. Het gaat ook wel eens goed. Ik ken iemand die een paar maanden ging revalideren. Het Pgb werd opgeschort en ging weer lopen toen hij weer thuiskwam. Juist bij revalidatie weet je dat het een beperkte tijd is. Wel op tijd gemeld bij het zorgkantoor.

Laat hier je reactie achter:

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.