Tagarchief: de Joker

PvdA Steun motie over Persoon Gebonden Budget

34. Motie over persoonsgebonden budget (PGB) Steun deze motie! Of bekeer u tot de VVD!
Den Haag
 (contactpersoon: Terphuis, Sander, S.)
Krimpen aan den Ijssel, Ouderen Netwerk (LAO), Ridderkerk, Alphen aan den Rijn
de kist met aanhang
Ingediend op: 11-02-2016
Motie van de afdeling Den Haag voor het partijcongres van PvdA op 13 februari 2016.
Constaterende dat:  
•Op 9 februari de PvdA de steun voor het amendement van mevrouw Linda Voortman t.b.v. stevige verankering van het PGB in de zorgverzekeringswet, heeft ingetrokken; 
•Er geen concrete termijn en inhoudelijke afspraken zijn gemaakt tussen de PvdA en de VVD, hoe het PGB verankerd wordt in de zorgverzekering; 
•De VVD en de zorgverzekeraars hebben aangegeven, het behouden van PGB geen doel op zich te vinden; 
•Reeds is gebleken dat de zorgverzekeraars teveel macht hebben en patiënten te vaak een PGB ten onrechte en op onredelijke gronden, wordt geweigerd.
Overwegende dat:  
•in het partijprogramma van de PvdA staat, dat de inzet van het persoonsgebonden budget (pgb) blijft als mogelijkheid behouden, omdat de PvdA vindt, dat dit mensen instaat stelt om zelf, veelal in hun directe omgeving, de zorg te kiezen die zij willen; 
•In het partijprogramma ook staat, dat het tegengaan van sociaal economische gezondheidsverschillen in Nederland een prioriteit heeft, en met zorg, ondersteuning wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk mensen zo volledig mogelijk mee te laten doen in de samenleving. In landelijke wetgeving moeten de rechten van cliënten en patiënten duidelijk geregeld. 
Roept de Tweede Kamerfractie op om
•Concrete termijn vast te stellen waarbinnen de verankering van het PGB in de zorgverzekeringswet wordt geregeld middels wetgeving; 
•In deze wetgeving, het uitgangspunt moet zijn dat alle mensen gelijke rechten hebben op toegang tot PGB en dit niet afhankelijk is van sociaal economische achtergrond of polisvoorwaarden in de kleine lettertjes; 
•Dat geregeld moet worden, dat mensen met chronische ziekten en handicaps, kunnen overstappen van zorgverzekering en de restitutiepolis, behouden blijft.
Alle hoop is gevestigd op de “echte” PvdA leden!

De Joker

Ik ben al vele jaren fan van Batman, de Joker is één van de criminele stripfiguren in deze beroemde strip. doet me al lange tijd denken aan de fractie voorzitter van de PvdA Diederik Samson‎.

De Joker

De Joker

Om nu op dit moment voor de PvdA langs de deuren te gaan voor de lokale verkiezingen vind ik echt absurd! Met rozen, de doornen zijn ze er vast vergeten van af te halen. Van lef getuigd het wel, maar de Joker in Batman heeft ook lef! De PvdA op lokaal niveau is hier echt niet mee geholpen. Lokale fractieleden van de PvdA moeten het hebben van hun eigen verkiezingsprogramma’s en hun lijsttrekker die de lokale burgers moeten overtuigen. Landelijke politici van VVD en PvdA met hun hervormings plannen moeten thuis blijven. Op lokaal niveau moeten de problemen opgelost worden die landelijke partijen zoals VNG en het Kabinet in het toren kamertje hebben afgesproken. De WMO, weer samen naar school, de participatiesamenleving, mobiliteit en inkomensproblemen. Omdat de Gemeenten dit niet allemaal aan kunnen wordt het in de regio opgelost. Hier is geen belangenbehartiging, en geen democratische gekozen regioraad. De Gemeenteraden worden buiten spel gezet door wethouders die in de regio afspraken maken. Inmiddels is er een meerderheid in de Kamer van o.a. PvdA en VVD die het elektronisch stemmen weer wil invoeren. Met deze nieuwe veilige stemmachines kunnen alle burgers weer stemmen. Ook blinden, slechtzienden, rolstoelgebruikers en mensen met een verstandelijke beperking. Ik roep iedereen op te gaan stemmen. Lees de lokale programma’s. Vergeet de landelijke partijen, want daar moeten we het niet van hebben. Stem wat je hart je in geeft. Maar bemoei je wel met de lokale politiek. Ik pleit er voor dat je gewoon lid kunt worden van lokale partijen zoals VVD, SP, CU, PvdA, CDA enz. zonder lid te zijn van de landelijke Partij. Lokale democratie krijgt zo echt een kans. Als ze in Den Haag willen decentraliseren dan maar goed!