Terug naar de Bossen staat er vierkant achter!

**PERSBERICHT**

Vandaag, 3 december, heeft de VN uitgeroepen tot Internationale Dag van Personen met een Handicap. Directeuren en ambassadeurs van ontwikkelings- rechten- en belangenorganisaties vragen aandacht voor de rechten van kinderen en volwassenen met een handicap in ontwikkelingslanden, omdat hun rechten nog op grote schaal worden geschonden.

“Hef de barrières op en zet de deur open naar een wereld en ontwikkeling voor iedereen”

VN troepen Terug naar de bossen . VN verdrag nu!

VN troepen Terug naar de bossen . VN verdrag nu!

De Nederlandse regering streeft in internationale samenwerking naar opheffing van armoede. Dit lukt alleen met initiatieven en maatregelen die ook mensen met een handicap bereiken. Van de een miljard wereldbewoners die in extreme armoede leven, heeft 20 procent een handicap. Het hoge percentage is geen toeval. Armoede is de meest voorkomende oorzaak van handicaps door verhoogd risico op gezondheidsproblemen, ondervoeding, risicovol werk en geen middelen voor scholing en zorg. En andersom leidt het hebben van een handicap tot (meer) armoede. Beleid en programma’s voor internationale samenwerking kunnen niet succesvol zijn als mensen met een handicap er niet in zijn betrokken.

Uitsluiting en stigmatisering

Van elke vijf mensen met een handicap wonen er vier in een ontwikkelingsland. Vaak verstoken van rechten en voorzieningen die er wel voor anderen zijn: gezondheidszorg, onderwijs, werk, transport, een familieleven en politieke vertegenwoordiging. Van de kinderen met een handicap gaat nog geen 10 procent naar school. En vooral meisjes en vrouwen hebben een hoger risico op verwaarlozing, misbruik en geweld. Weren en stigmatiseren van mensen met een handicap heeft ook nadelige gevolgen voor de maatschappij. Zo blijkt uit VN-studies dat hun uitsluiting van de arbeidsmarkt in lage en midden inkomens landen leidt tot een lager BNP dat kan oplopen tot zeven procent.

Rechten

Monique Velzeboer (fotograaf) liliane fonds

Monique Velzeboer (fotograaf) Liliane fonds

Kinderen en volwassenen met een handicap hebben net als iedereen verwachtingen, ambities en talenten. Hun bijdrage aan de samenleving doet niet onder voor die van anderen. Ze hebben het recht om hun mogelijkheden te benutten en hun toekomst zelf te bepalen. Iedereen waar ook ter wereld kan gehandicapt raken. Verlies van rechten mag daar geen gevolg van zijn. Daarom is het van belang dat Nederland haast maakt met de ratificatie van het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap.

Wij roepen de regering op om de rechten en de inclusie van mensen met een handicap in haar buitenlandbeleid te waarborgen. Niet morgen of na ratificatie van het verdrag, maar nu!

Kees van den Broek Directeur Stichting Liliane Fonds; Erica Terpstra Ambassadeur Stichting Liliane Fonds; Jaap Jongbloed Ambassadeur Stichting Liliane Fonds; Betteke de Gaay Fortman Directeur Karuna Foundation, Bestuur Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD); Simone Filippini, Directeur Cordaid; Partos Branchevereniging voor Internationale Samenwerking; Jan Bouke Wijbrandi Directeur UNICEF Nederland ; Ester Vergeer, 7-voudig Paralympisch kampioen, directeur Ester Vergeer Foundation, directeur ABN-AMRO WWTT; Henk Jochemsen Directeur Prisma; Ton ten Hove Directeur Light for the World; Roland Boef top 10 wereldwijd blinde golfspelers en ambassadeur Light for the World; Reinier van den Berg Weerman en ambassadeur Light for the World; Lisa Westerhof Wereldkampioen zeilen 470-klasse 2009 en 2010 ,winnaar brons Olympische Spelen 2012 London, wereldkampioen zeilen Ambassadeur Light for the World; Hans Welling Bestuur Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD), president International Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI); Barbara Oosters Voorzitter Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD); Eric Bloemkolk Directeur Soft Tulip; Klaas van Mill Directeur Wilde Ganzen; Human Rights Watch; Prof. mr. J.E. Goldschmidt Directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) aan de Universiteit Utrecht; Aloys van Rest Directeur Defence for Children ; Max van den Berg Voorzitter Leprastichting; Jan van Berkel Directeur Leprastichting; Jan Kruis Striptekenaar en ambassadeur Leprastichting; Curt Fortin Acteur en ambassadeur van de Leprastichting; Tsjeu Verbeek Voorzitter Makkers Unlimited; Pamela Wright Directeur-bestuurder Medisch Comité Nederland-Vietnam; Alexander Kohnstamm ; Huib Cornielje Directeur Enablement; Gert Rebergen Interim-Directeur Platform VG en CG Raad; dr. Maria Brons Koninklijke Kentalis/Kentalis International Foundation; Jan Troost Woordvoerder terug naar de Bossen; drs P. Streng Voorzitter Johanna KinderFonds; Henno Couprie Directeur Leprazending; Marlies van der Kroft Directeur Gushi ; Dianda Veldman Directeur RutgersWPF; Dicky Nieuwenhuis Lid van de Raad van Bestuur Woord & Daad; Aline Saers Directeur PerSaldo; Albert Jaap Santbrink Directeur Terre des Hommes; Martin de Bruine Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Visio; Quirine Eijkman Hoofd politiek zaken en pers Amnesty International ; Evert-Jan Hazeleger Programma Manager Kerk in Actie; Dr. Wim van Brakel Universitair Docent Disability & Development VU, Senior Technical Advisor KIT, Technical Advisor Leprastichting; Bestuur Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD); Matthijs Euwema Directeur International Child Development Initiatives; Ilja van Haaren Directeur Stichting Kinderpostzegels ; Johan Wesemann Oud voorzitter European Disability Forum; Ton Millenaar Bestuur Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD)Tobias Westerveld, Monique Kromhout, Joris Dorst, Rochelle Klinkenberg, Dorien Klinkenberg, Joep Marijnen, Hanneke Andringa, Mirjam Kleijweg, Dorothé Derksen, Mirjam Konings, Annegret Ladwig Stichting TOV, Woongroep voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Over Jan Troost

Ik ben al 41 jaar betrokken bij de emancipatiebeweging van mensen met een handicap. Ik geloof in het leven, en dat humor een belangrijk wapen is om uiteindelijk iedereen zijn weg te laten vinden in onze samenleving. Creativiteit en vernieuwing zijn mijn credo, soms met een kritisch ondertoon, maar altijd met open vizier en gebruik makend van ieders kwaliteiten.

Een gedachte over “Terug naar de Bossen staat er vierkant achter!

Laat hier je reactie achter:

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.